top of page

טיפול באמצעות סוסים ורכיבה טיפולית

רכיבה הטיפולית מבוססת על הקשר בין האדם והסוס ועל הפעילות הגופנית הקשורה ברכיבה. ההמצאות בקרבת הסוסים, לימוד מיומנויות רכיבה, שליטה בסוס והטיפול בו מעודדים התפתחות אישית וחברתית. התנועה התלת כיוונית של הסוס,

מדוע ולמי רכיבה טיפולית על סוסים?

רכיבה הטיפולית מבוססת על הקשר בין האדם והסוס ועל הפעילות הגופנית הקשורה ברכיבה. ההמצאות בקרבת הסוסים, לימוד מיומנויות רכיבה, שליטה בסוס והטיפול בו מעודדים התפתחות אישית וחברתית. התנועה התלת כיוונית של הסוס, כמו גם האופן ישיבת הרוכב ומקצב התנועה, מסייעים להבאת גוף האדם למצב הפיזי האופטימלי. רעיון נוסף עליו מושתת הטיפול הוא ההתייחסות לגוף ולנפש כיחידה אחת שמרכיביה משפיעים זה על זה.

​השימוש בתהליכים לא מילוליים עוזר להיפתחות רגשית, לביטוי ועיבוד רגשות, מודעות עצמית מנטלית ופיזית, בטחון ודימוי עצמי, מיומנויות חברתיות, תחושת עצמאות וחוויות של הצלחה.

ההשתתפות בעשייה המשולבת עם יציאה אל הטבע תורמת רבות ליצירת אווירה רגועה המאפשרת למשתתפים להיפתח ומעודדת תהליכי שינוי. הרכיבה הטיפולית מיועדת לפונים על רקע הפרעות קשב וריכוז (PADD/ADHD), קשיים התנהגותיים או רגשיים, אוטיזם, PDD, שיתוק מוחין, פגיעות ראש, תסמונת דאון, עיוורון, חירשות, פיגור, מחלות נפש, חרדות וקשיים חברתיים.

 מדוע ולמי רכיבה טיפולית על סוסים?

רכיבה הטיפולית מבוססת על הקשר בין האדם והסוס ועל הפעילות הגופנית הקשורה ברכיבה. ההמצאות בקרבת הסוסים, לימוד מיומנויות רכיבה, שליטה בסוס והטיפול בו מעודדים התפתחות אישית וחברתית. התנועה התלת כיוונית של הסוס, כמו גם האופן ישיבת הרוכב ומקצב התנועה, מסייעים להבאת גוף האדם למצב הפיזי האופטימלי. רעיון נוסף עליו מושתת הטיפול הוא ההתייחסות לגוף ולנפש כיחידה אחת שמרכיביה משפיעים זה על זה.

​השימוש בתהליכים לא מילוליים עוזר להיפתחות רגשית, לביטוי ועיבוד רגשות, מודעות עצמית מנטלית ופיזית, בטחון ודימוי עצמי, מיומנויות חברתיות, תחושת עצמאות וחוויות של הצלחה.

ההשתתפות בעשייה המשולבת עם יציאה אל הטבע תורמת רבות ליצירת אווירה רגועה המאפשרת למשתתפים להיפתח ומעודדת תהליכי שינוי. הרכיבה הטיפולית מיועדת לפונים על רקע הפרעות קשב וריכוז (PADD/ADHD), קשיים התנהגותיים או רגשיים, אוטיזם, PDD, שיתוק מוחין, פגיעות ראש, תסמונת דאון, עיוורון, חירשות, פיגור, מחלות נפש, חרדות וקשיים חברתיים.


Project Gallery

bottom of page